CD на Големите Български Гласове

Издаване на компактдиск с нови изпълнения на хор ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ – ,,Българска душа’’

   

Проектът ,,Българска душа” има за цел да осигури постоянен дванадесет месечен работен творчески процес на хор ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ и неговия диригент Илия Михайлов. През този период ще се изучават композиции, създадени специално за този колектив, както и нови за репертоара му произведения от българския фолклор и черковно-славянската музика. Финализирането на проекта ще се състои в запис на 60-минутен компактдиск, чиято премиера ще бъде представена на концерти в България и в чужбина.

При желание да подкрепите финансово реализирането на някои от актуалните проекти на Българско Музикално Сдружение или при интерес да създадем културен проект по Ваша идея или спрямо Вашите потребности може да се свържете с нас.

назад