Станете дарител

От древни времена до днес дарителството като обществена дейност е много популярно по българските земи. Българите като наистина културно осъзната нация винаги са отделяли спрямо своите възможности от личните си средства, за да подпомогнат една или друга благородна кауза. В миналото хората за дарявали средства за построяване на църкви, за откриване на училища, за издаване на книги. Тези хубави традиции на българското общество са запазени и до днес.

Българско Музикално Сдружение като обществено отговорна организация се стреми да запази и да продължи изконните национални традиции в областта на дарителството и опазването на нашите културни ценности. През годините на своето съществуване сдружението подпомогна различни благотворителни каузи, даде стипендии на талантливи български деца, организира различни културни прояви в помощ на български изпълнител и артисти, финансира издаването на редица мултимедийни продукти.

Българско Музикално Сдружение отправя апел към всички Вас, които обичате и цените българската култура да подкрепите нашите проекти и дейности като направите лично или корпоративно дарение. Нека докажем пред себе си и пред света, че ние сме една наистина осъзната и уважаваща себе си нация, която не проявява своята благотворителност само по време на кампании в помощ на някой или нещо, а съхранява и уважава своята култура и история. Нашите дарители и спомоществователи ползват финансови облекчения според българското законодателство и се радват на обичта на много талантливи български творци.

Ако желаете да подкрепите българската култура посредством парично или материално дарение чрез Българско Музикално Сдружение може да разчитате на нашата цялостна подкрепа и съдействие, свързани със самия акт на даряване и получаване на пълен и подробен отчет, относно начина на изразходване на дарените от Вас средства.

За контакти