Меценати

БМС като обществено отговорна организация, в годините на своето съществуване подпомогна различни благотворителни каузи, даде стипендии на талантливи деца, организира различни културни прояви в помощ на изпълнители и артисти, финансира издаването на редица мултимедийни продукти.

БМС отправя апел към всички Вас, които искате да помогнете на различни изпълнители, артисти и автори да подкрепите нашите проекти и дейности като направите лично или корпоративно дарение. Нека докажем пред себе си и пред света, че все още сме хора и ценим и уважаваме изкуството и не проявяваваме своята благотворителност само по време на кампании в помощ на някой или нещо. Даренията могат да бъдат направени както чрез публична обява и реклама за дарителите така и анонимно в зависимост от Вашата воля. Средствата може да бъдат дарени с цел подпомагане цялостната дейност на сдружението както и за конкретен проект, по който се работи към момента на дарението.

Ако желаете да подкрепите културата посредством парично или материално дарение чрез БМС може да разчитате на нашата цялостна подкрепа и съдействие, свързани със самия акт на даряване и получаване на пълен и подробен отчет, относно начина на изразходване на дарените от Вас средства.