AB ORIENTE LUX – МУЗИКА НА ПРАВОСЛАВНИЯ ИЗТОК

10 - Copy                 Св.Йоан Кукузел и                 16

От покръстването на България – значим проевропейски акт, православната музика е и наша музика – българска, на българския народ, но и общобалканска, музика на Европа. Музика, която на наша почва бива оригинално претворена и приспособена към богослужебните текстове на старобългарски и други стари славянски езици. Един уникален по своята същност проект, посветен на дългогодишни изследвания в областта на ортодоксалната музика, представящ най-важните творби от всичките и епохи. Екип от специалисти – музиколог и богослов, се заемат с нелеката задача да издирят, разчетат старинни ръкописи на песнопения от различни манастири, архиви, фондохранилища, и ги претворят в съвременни партитури на петолинейна нотация.

3                             5

Ансамбъл от съвременни църковни певци – псалти ще изпълнят произведения от появата на нотацията – невми в X век, през оригиналните творби на св. Йоан Кукузел – символ на българската музикална гордост, Атонската и Търновската книжовна школа, до Рилската певческа школа с централна фигура Неофит Рилски. Новост в проекта е извеждането на непознати музикални примери, които ще прозвучат за първи път. Сред тях е музикален стихирар, съхраняван в Атинската национална библиотека, поръчан и завършен в 1367 г., при царуването на благочестивия цар Иван Александър. Към същата епоха възхожда и друг важен музикален паметник – Синодикът на цар Борил, чийто препис от Народната библиотека в София е първият нотиран с византийски невми български ръкопис. В дните на Събора във Ферара, редом с многобройните трактати, св. Марк Евгеник – големият богослов на православието, изписва и музикален ръкопис. В този ръкопис от 1438, намиращ се днес като по чудо в София, са съхранени уникални и непубликувани досега творби и на Константин Асен, творец, чиято самоличност поставя много въпроси – велможа във византийския двор, писател-философ и химнограф, произхождащ от фамилията на Асеневци. Песнопения и творби от IX до XIX век, ще бъдат записани и издадени в компактдиск придружен от луксозно двуезично книжно издание. Допълнен от четири концерта проектът ще обобщи богослужебната музика използвана в българските земи и повлияла развитието на западноевропейската култура в продължение на повече от хилядолетие.

Концертите ще се проведат:

9 май – Варна – Градска Художествена Галерия – 17ч.

31 май – София – храм ,, Св. Преображение Господне“ – 18ч.

7 юни – София – храм – ,, Въздвижение на светия Кръст Господен“, кв. Лозенец – 18ч.

15 юни – София -храм ,, Света Параскева“ – 18ч.

сряда, март 14th, 2018 Новини