Начало

Българско Музикално Сдружение (БМС) е създадено през 2005г. от група български интелектуалци от различни сфери на обществена изява, но обединени от любовта към българската култура. Между създателите на БМС е и единствения български академик в областта на музикалното изкуство Васил Казанджиев, който е почетен председател на организацията. За повече от десет години сдружението се е утвърдило, като поддръжник, не само на музиката, но и на други изкуства като:

  • Театрално изкуство;
  • Художествени изложби;
  • Народни фолклорни танци;
  • Литература;
  • и др.